Загальні питання, взаємодія з органами влади

Загальні питання

Якщо ваша тема не підходить до інших розділів
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Взаємодія з міністерствами, ДП

Запитання, яки стосуються вищої ланки влади, та органів, їм підпорядкованими.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Громадська рада

Громадська рада при Державному агентстві з питань електронного урядування
Теми
4
Повідомлення
4
Теми
4
Повідомлення
4

Система Концепція "Держава як сервіс у смартфоні"
Самопідтримуєма аполітична організація технократів (інституції) і екосистема (ІТ-технопарку), з відкритою технологією, яка консолідує всі доступні внутрішні і зовнішні ресурси (людські та фінансові) у цій галузі.

Концепція

Концепція eGov у країні
Теми
4
Повідомлення
4
Теми
4
Повідомлення
4

Функції

створення професіоналами галузі загальних стандартів, концептів референсних рішень, метрик для оцінки, середовища ком'юніті та пропонування топ-ових рішень. Через їх консолідацію в єдиній екосистемі, фінансову та іншу мотивацію, включаючи престижність членства, середовища спілкування з однодумцями, з дотриманням кодекса етики.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Монетизація

внески учасників, підключених до Електронної системи (СЕМ), пропорційно їх оборотам і залежить від поточних витрат організації (продавці - обсяг продажів рейтингованих продуктів, покупці - обсяг закупівель рейтингованих продуктів, донори та інвестори - бюджети на співпрацю) Повинна захищати від корупції (в т.ч. великих лобістів або з владними повноваженнями), а так-же страхували навіть при зміні складу учасників, включаючи керівництво.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Рішення

вага голосу пропорційна частки внеску, де внеском так-же вважається зарплата члена та/або фінансовий еквівалент волонтерської участі. Зміни ключових принципів тільки при ¾ голосів.
Теми
2
Повідомлення
4
Теми
2
Повідомлення
4

Мотивація

щоб незалежно від того - хто "при владі" (партія і / або президент), така Система забезпечувала неупереджений контроль сфери суспільством, її ефективний розвиток і безперешкодний доступ всіх бажаючих до кращих рішень в IoT (інтернет речей).
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Мотивація учасників

доступ до всього ринку (об'єктів і суб'єктів), високий дохід для керівників і ключових співробітників, соціальний ліфт для громадян. Частина доходу, що перевищує всі витрати і з вирахуванням резерву, розподіляється між постійними і тимчасовими членами пропорційно їх вазі голосу, для досягнення статусу неприбуткової.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Мотивація зростання

чим більше учасників тим менше платить кожен. Інтеграція з іншими колекторами ресурсів для безкоштовного обміну основними даними.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Захист

через неможливість продажу організації або отримання більшої ваги голосу ніж 10% (все інше розподіляється між іншими пропорційно).
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Базові документи

Теми
4
Повідомлення
4
Теми
4
Повідомлення
4

Основний продукт "Система електронного моніторингу" (СЕМ) - автономна і децентралізована, для збору і незалежної публікації інформації по суб'єктах і об'єктах ринку eGovernment (проектам / технологіям, проблемам, людським і фінансовим ресурсам, включаючи замовників, виконавців, донорів, інвесторів і їх групи) а так-же їх активності / ефективності і як майданчик для ком'юніті. З її допомогою полегшення доступу замовників до незалежно-рейтингуватися рішенням / послуг, а виконавців до замовлень, фінансових та інших ресурсів на цьому ринку. (тим самим каталізує весь процес розвитку цієї сфери)

Технологія

гібрид Wiki + BlockChain + GoogleAnalytics + RSS у вигляді пакету стандартів, з акцентом на авто-збір і публікацію / консолідацію метрик, рейтингування ефективності по ним і їх самих (з урахуванням відгуків кінцевих споживачів), легко вбудовується в будь-яку організацію-учасника, мотивовану як продавця (просуванням себе і своїх продуктів) або як покупця (полегшенням пошуку вендорів / рішень).
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Висока життєздатність

завдяки тому, що для її роботи має бути досить і одного учасника (примірника у нього), але при цьому розміщуватися вона повинна у всіх (як блокчейн) а відкритість технології дозволить навіть при повній "заморожування" - легко розгорнути її " з нуля". (в ідеалі, в майбутньому - обов'язковий для всіх гос-стандарт)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Похідні додаткові платні сервіси

збір, дослідження та систематизація інформації на замовлення (у т.ч. проблем, тенденцій та їншого), для подальшої публікації у СЕМ та налагодження автоматизованого збіру та публікація при виявлені корисності. Можливі пропозиції дій.
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Актуальні проблеми (приклади):

- Кадровий голод в держсекторі - Недолік гос-фінансування найважливіших напрямків - Обмеженість держсектора в діях через законодавчої бази - Ні онлайн-комунікацій з держзамовниками і єдиного стандарту ведення ними тих-документації. - Сумнівна оцінка "краще рішення", на підставі суб'єктивних а не об'єктивних висновків. - Відсутність єдиних критеріїв / метрик оцінок для формування рейтингів і єдиної бази рішень. - Недоступність грантів для переважної більшості учасників ринку а у донорів інформації про проекти. - Безліч "сліпих зон" в сфері
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Оргструктура Схема
Рівновіддаленість впливу учасників на формулювання, обговорення і прийняття рішень, в т.ч. забезпечення політичної (апполітічность) і фінансової незалежності (монетизація), авто-оновлення складу і закріплення за все в статуті. Для самоврядування і систематично визначати пріоритетні завдання основної діяльності.

Судова - Наглядова рада

(ревізійна / лічильна комісія, арбітри / судді, СБ / аудит) Контроль дотримання статуту, кодексів і правил, на чолі з головою. - на з/п і контрактах, з умовами дострокового розірвання. - можуть обиратися тільки з членів інших керівників, які працювали не менше N-років - затверджуються більшістю голосів всіх членів організації (eVote + BlockChain) - вся інформація щодо кандидатів та зв'язків з іншими особами публікується (YouControl)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Законодавча - Рада правління

(топ-менеджери, керівники груп/комітетів), Стратегічне планування, на чолі з Директором (президентом) і заступником (техдиректор) - все на з/п і індивідуальних контрактах, з умовами дострокового розірвання при порушеннях. - Директор може обиратися тільки з членів інших керівників - Директор затверджується більшістю голосів всіх членів організації (eVote + BlockChain) - інші керівники можуть обиратися тільки з інших постійних членів - вся інформація щодо кандидатів та зв'язків з іншими особами публікується (YouControl)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Виконавча - Проектний офіс

(групи / комітети / міністерства) Проектування і рішення операційних завдань, пропонуючи стратегічні рішення на чолі з техдиректор (прем'єр-міністр) і главами груп (міністри) - керівники та постійні члени н а з / п і контрактах, з умовами дострокового розірвання. - Техдиректор може обиратися тільки з членів інших керівників - Техдиректор затверджується більшістю голосів всіх членів організації (eVote + BlockChain) - інші керівники можуть обиратися тільки з інших постійних членів - постійними членами можуть обиратися тільки з інших тимчасових членів і за конкурсом. - тимчасові члени може обиратися тільки з рядових членів - тимчасові члени на волонтерських засадах (з чіткою формалізацією еквівалента вкладу) - вся інформація щодо кандидатів та зв'язків з іншими особами публікується (YouControl)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Громадська - Агентська мережа

(групи рядових членів) Представники у вигляді місцевих груп (в т..ч як кадровий резерв), на чолі з кураторами - на волонтерських засадах (з чіткою формалізацією еквівалента вкладу) - куратори вибираються з інших членів групи - куратори затверджуються більшістю голосів членів групи (eVote + Blo ckChain) - рядові члени вибираються за поданням членів групи - рядові члени затверджуються куратором групи - голови обираються з решти членів групи (eVote + BlockChain) - вся інформація щодо кандидатів та зв'язків з іншими особами публікується (YouControl)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Групи організаційного рівня (категорії) предметні області, організаційні Групи/комітети/сегменти сфер та напрямів рівней комунікації, як електронізуються. (всередині або між собою).

StateCentral - Центральна влада (ЦОВ)

Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

StateRegion - Обласна влада (ОДА)

Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

StateRegionGroup - Об'єднані тергромади (ОТГ)

Об'єднані територіальні громади (ОТГ) (1,2)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

StateRegionItem - Муніципалітети/Домогосподарства

Муніципалітети та Домогосподарства (Municipal/Household/Unit)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Civil/Non-Commerce - Некомерційний напрям

Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Групи електронізації життя (підкатегорії) предметні області, життєві Групи/комітети/сегменти сфер та напрямів, по яких електронізується комунікація (як у відношенні до держави, так і до бізнеса або загалом суспільства).

Теми
1
Повідомлення
1
Теми
3
Повідомлення
3

Social - соціальні сфери, допомоги

благодійність/людські обмеження
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

Sport - спортивні сфери

Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Finance/Banks/Budgets/Economics - фінанси/бюджети

фінанси, банки, бюджети, економіка
Теми
3
Повідомлення
7
Теми
3
Повідомлення
7
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Mass-Media/TV - ЗМІ/засоби масової інформації

ЗМІ/засоби масової інформації та телебачення юТуб канали, блогерство, журналістика і т.і
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

Security/Police/Military - охорона/війскові

поліція/охорона/війскові
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Court/Law/Juridical - суди/закони/юриспруденція

Court/Prosecutor/Lawyer/Juridical - суди/прокуратура/адвокатура/юриспруденція
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

HR/Outsource - кадри, зайнятість та аутсорсинг

кадри, все що стосується площадок публикацій кадрів, рейтингів, подходів к коммунікації з потенціальними або поточними кадрами, інтеграції майданчиків пошуку кадрів (маркетів)
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

Групи IT-системи електронізації Предметні області (профільні групи / професійні групи) Групи/комітети/сегменти сфер та напрямів IT-системи, яка електронізує комунікацію (незалежно від кластеру).

Business-Analysis/BP - бізнес-аналіз/БП

та бізнес-процеси
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

IT-Back/Architecture - архітектура, фреймворки

бекенд, архітектура, платформи, фреймворки
Теми
2
Повідомлення
2
Теми
2
Повідомлення
2

IT-Environment/DevOps/Management - екосистема

хмари, ДевОп-інг, Адміністрування
Теми
3
Повідомлення
3
Теми
3
Повідомлення
3

IT-Documents/Standarts - документи та стандарти

у т.ч. для проведення тендерів, сертифікації, отримання дозволів і т.д. (проведення та участь у закупівлях ІТ- послуг та продуктів (тендерах))
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

IT Laws/Juridical - закони/нормативи/юриспруденція

постанови, загальні питання, нюанси
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

IT-Security/Protect-Data-Transfer - безпека/захист

даних при збереженні і транзиті (block-chain, crypting)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Групи електроних кластерів (типи сервісів) Схема
eClusters - eSolutions (сервіси кластерів) Групи/комітети/сегменти кластерів IT-систем, які формують собою електронну комунікацію (ринок із суб’єктами та об’єктами, який містить електронні рішення, які можуть одночасно входити у декілька кластерів).

Core-eID/Authentication - ід/аутентифікація

Електронна ідентифікація та аутентифікація
ЧАТ, Воркфлов
Теми
2
Повідомлення
2
Теми
2
Повідомлення
2

Core-eBPMS/Documents - БП та документи

бізнес-процеси та документи
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
3
Повідомлення
3

Node-eGov-Services/Catalogs - дерсервіси/каталоги

Node-eGovernment-Services/Catalogs - державні сервіси та каталоги з ними)
ЧАТ, Воркфлов
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

Node-eGov-Cabinets/Sites - держкабінети/сайти

Node-eGovernment-Cabinets/Sites (державні кабінети та сайти з ними)
Теми
1
Повідомлення
1
Теми
1
Повідомлення
1

Node-eDem-Publicity/Vote - демократія/голосування

Node-eDemocracy-Publicity/Votes (демократична публічність та голосування)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Node-eDem-Maps/Rates - демократія/мапи/рейтинги

Node-eDemocracy-Maps/Rates (демократичні мапи та рейтинги)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Join-ePlatform-Municipal/Commerce - майданчики

Join-ePlatform-Municipal/Commerce (майданчики комерційні та муніципальні)
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Групи семантики кластерів - стандарти взаємодії Групи семантики кластерів - Єдина Семантика взаємодії кластерів (eClusterSemantics/стандарти) Групи/комітети/сегменти семантики взаємодії кластерів IT-систем, яка забезпечує злагоджену взаємодію у електронній комунікації (кожен вендор (суб’єкт) ринку може імплементувати стандарти у свої рішення (об’єкти) та стати частиною загальної системи, зайнявши своїм рішенням один або одразу декілька кластерів).

Патерни документів/послуг/БізнесПроцесів/полів

Патерни документів/послуг, БізнесПроцесів та полів (подача/транзит, принтформи та гармонізація EU);
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Інтерфейси обміну та техдокументація

Інтерфейси обміну та техдокументація (отримання/додача/оновлення/видалення);
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Бібліотека метрик (як Google Analytics);

Для ведення аналітики по всій системі
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Рекомендації дизайна та дизайн коду

не зобов'язання
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Проектів участників у кластерах Конкретні імплементації (eClusterProjects/проекти) Групи/комітети/сегменти проектів IT-систем у кластерах, які забезпечують виконання концепції.

eGovernment - послуги, каталог, кабінет, ядро BPMS

iGov як комплексне рішення Категорії (групи рівня комунікації): - StateCentral - Центральна влада (ЦОВ) - StateRegion - Обласна влада (ОДА) - StateRegionGroup - Об'єднані територіальні громади (ОТГ)(1,2) - StateRegionItem - Муніципалітети та Домогосподарства (Municipal/Household/Unit) Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Core-eBPMS/Documents (бізнес-процеси та документи) - Node-eGovernment-Services/Catalogs (державні сервіси та каталоги з ними) - Node-eGovernment-Cabinets/Sites (державні кабінети та сайти з ними) Кураторы: - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eBPMS/Doc - ядро BPMS з документами

iDoc як ядро Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Core-eBPMS/Documents (бізнес-процеси та документи) Кураторы: - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eVote - сервіс електронного голосування

з підтримкою технології блокчейн, що можна легко використовувати в різних системах з мінімальним порогом для розгортання, з можливістю використання і поширення QR-коду для голосування із використанням смартфонів. Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Core-eStorage/Regesters (зберігання та реєстри) Кураторы: - Снежкова Наталья - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eDemocracy - майданчик документів для голосування

публікації документів органів для голосування по ним или по их производным, или петициям, как самостоятельным документам (с географической привязкой). Ее можно было-бы использовать как открытые бюджеты и порталы петиций ,в т.ч. для голосования на уровнях районов городов или даже отдельных домов. когда скажем поступает предложение отремонтировать детскую плодзадку, и сразу происходит публикация єьлго предложения для людей, которіе проживают на єтой территории в каком-то радиусе. тут-же мог-біть и использован модуль eVote Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Node-eDemocracy-Publicity/Votes (демократична публічність та голосування) - Node-eDemocracy-Maps/Rates (демократичні мапи та рейтинги) Кураторы: -
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eEducation - майданчик навчання

Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - Education - освіта/ВНЗ/Школи/Дітсадки Групи кластерів: - Join-ePlatform-Municipal/Commerce (майданчики комерційні та муніципальні) Кураторы: -
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eChild - приватний кабінет дитини

Концепція "Посилання"
Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - Education - освіта/ВНЗ/Школи/Дітсадки Групи кластерів: - Join-ePlatform-Municipal/Commerce (майданчики комерційні та муніципальні) Кураторы: - Снежкова Наталья - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

eRegesters - платформа реестрів

Типове рішення відкритих реєстрів"
легковажна (для муниципалитетов и не только) Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Core-eStorage/Regesters (зберігання та реєстри) - Node-eGovernment-Cabinets/Sites (державні кабінети та сайти з ними) Кураторы: - Снежкова Наталья - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

TrembitaForPlatforms - Тримбіта для платформ

Тримбіта
что-б на одной облачной платформе (например АйГов или Вулик) могли размещаться услуги разных субьектов власных полномочий, с одним сервером безопасности Трембиты Категорії (групи рівня комунікації): - всі Підкатегорії (життєві групи): - всі Групи кластерів: - Core-eStorage/Regesters (зберігання та реєстри) Кураторы: - Горобец Данил - Белявцев Владимир
Теми
0
Повідомлення
0
Теми
0
Повідомлення
0
Немає

Користувачі онлайн

Немає користувачів онлайн.

Статистика форуму

Теми
60
Повідомлення
66
Користувачі
13
Новий користувач
Роман Игоревич
Зверху